2019-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer    
Strona główna -> 100 - lecie szkolnictwa w Skrudzinie

Przygotowania do obchodów 100 - lecia szkolnictwa w Skrudzinie byly bardzo dlugie, jednak całkiem przyjemne, bowiem wszyscy się angażowali. Uczniowie wraz z nauczycielami podjeli się szeregu działań, których celem było godne przyjęcie zaproszonych gości i uświetnienie tak ważngo dla naszej społeczności szkolnej święta. 

Praca jednoczyła i integrowała całą społeczność szkolną. 

Obchody uroczystości 100-lecia szkolnictwa w Skrudzinie oraz ceremoni przekazania i poświęcenia szytandaru.

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/nowy-sztandar-na-100-lecie-szkolnictwa-w-skrudzinie,53341

Odwiedzin :