2019-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer    
Strona główna -> Tradycje szkolne
 • Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 • Konkurs „Odblaskowa Szkoła”.
 • Zorganizowanie akcji Sprzątanie Świata.
 • Udział w uroczystości pod Przehybą.
 • Przygotowanie uroczystości – święto Komisji Edukacji Narodowej i ślubowanie klasy I.
 • Przygotowanie uroczystości Dnia Papieskiego.
 • Przeprowadzenie konkursu humanistycznego, biblijnego oraz przyrodniczo-matematycznego.
 • Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych.
 • Złożenie wiązanek na grobach i pod ponikiem Ofiar Faszyzmu i Komunizmu.
 • Przygotowanie apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
 • Zorganizowanie zabawy andrzejkowej.
 • Przygotowanie mikołajek.
 • Zorganizowanie uroczystości wigilijnej dla całej społeczności szkolnej.
 • Konkurs na kartkę świąteczną.
 • Zabawa karnawałowa.
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Uroczyste pasowanie uczniów kl. I. na czytelników.
 • Dzień Kobiet
 • Loteria fantowa „Niespodzianka od zajączka”.
 • Klasowe śniadanie wielkanocne.
 • Dzień Ziemi
 • Zorganizowanie apelu z okazji Konstytucji 3 Maja.
 • Zawody sportowe organizowane dla uczniów całej szkoły.
 • Zorganizowanie Dnia Matki i Ojca.
 • Dzień Dziecka, Dzień Sportu
 • Zakończenie roku szkolnego.
Odwiedzin :