2021-01-25     Miłosza, Pawła, Tatiany     "Słaba jest nasza życzliwość dla tych, których wspomagamy tylko radą" - Luc de Clapiers    
Strona główna -> O szkole -> Skrudzina

SKRUDZINA jest to malowniczo położona miejscowość w Kotlinie Sądeckiej, przy głównym szlaku turystycznym na Przehybę. Jej krajobraz tworzą góry i pagórki porośnięte lasami oraz łąki i pola uprawne. Przez miejscowość przepływa rzeka Jaworzynka z ciekawymi wodospadami wybudowanymi w czasie II wojny światowej. Ze Skrudziną sąsiadują: Gaboń, Gołkowice, Moszczenica Wyżna i Przysietnica.

Po raz pierwszy nazwa miejscowości Skrudzina pojawiła się w roku 1293 jako posiadłość klasztorna. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska jej założyciela Skrudzińskiego, szlachcica z Łącka. Skrudziński sprowadzał osadników, którzy karczowali lasy i zakładali osady. W XIX wieku władze austriackie sprowadziły do Skrudziny osadników niemieckich.

    Pierwszą szkołę w Skrudzinie utworzono w 1911 roku. Była to jednoklasowa szkoła z językiem wykładowym polskim. Do roku 1913 nauka odbywała się w domach prywatnych. Pierwszy budynek szkolny oddano do użytku w 1913 roku. Starania o budowę nowej szkoły na początku lat sześćdziesiątych podjął ówczesny kierownik szkoły Pan Władysław Opolski. Decyzja o jej budowie zapadła w 1965 roku. Obecna szkoła została wybudowana w 1967 roku w ramach programu "Tysiąc szkół na tysiąclecie". Nadano jej imię autora wierszy dla dzieci Jana Brzechwy. Po 30 latach użytkowania budynek wymagał kapitalnego remontu. Dzięki staraniom obecnego dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Niemiec i lokalnej społeczności został przeprowadzony remont. Obecnie w zmodernizowanej i dobrze wyposażonej szkole uczy się 136 uczniów, z którymi pracuje 12 nauczycieli.

Odwiedzin :