2019-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    

Kadra:


Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Dyrektor szkoły:

   mgr Maria Kałuzińska

Oddział przedszkolny:

mgr Bożena Bodziony

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Danuta Rams

mgr Maria Kałuzińska

mgr Renata Zagórowska-Skrzymowska

Matematyka, informatyka:

mgr Beata Knaga-Obrzut

Przyroda, plastyka, muzyka, biologia: 

mgr Magdalena Stawiarska

Język polski:

mgr  Katarzyna Konieczny

Historia:  

Fizyka, informatyka:

Chemia

Geografia

Doradztwo zawodowe

mgr Bogumił Tutko

mgr Anna Lisowska

mgr Małgorzata Pierzchała

mgr Wiesława Pajor

mgr Danuta Cebula

Język angielski:

mgr Elżbieta Faron

mgr Katarzyna Olszowska 

Wychowanie fizyczne,
zajęcia techniczne:

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Piotr Gał

 

 mgr Agata Jodłowska

Religia: 

Ks. mgr Artur Marta

mgr Marta Mlicka

Biblioteka:

mgr Bogumił Tutko

Administracja:

Pani Józefa Konieczny –sekretarka szkoły

Pracownicy obsługi:

Osoby sprzątające:

 Pani Teresa Janik

Pani Anna Gorczowska

 

Konserwator:

Pan Stanisław Kałuziński

  

 

 

 

                        

Odwiedzin :