2019-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer    

Kadra:


Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Dyrektor szkoły:

   mgr Maria Kałuzińska

Oddział przedszkolny:

mgr Bożena Bodziony

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Danuta Rams

mgr Maria Kałuzińska

mgr Renata Zagórowska-Skrzymowska

Matematyka, informatyka:

mgr Beata Knaga-Obrzud

Przyroda, plastyka, muzyka, biologia: 

mgr Magdalena Stawiarska

Język polski:

mgr  Katarzyna Konieczny

Historia:  

Fizyka, informatyka:

Chemia

Geografia

Doradztwo zawodowe

mgr Bogumił Tutko

mgr Anna Lisowska

mgr Małgorzata Pierzchała

mgr Wiesława Pajor

mgr Danuta Cebula

Język angielski:

mgr Elżbieta Faron

mgr Katarzyna Olszowska 

mgr Dominika Biel

Język niemiecki:

mgr Anna Maśko

Wychowanie fizyczne,
zajęcia techniczne:

mgr Piotr Gał

Wychowanie do życia w rodzinie:

Edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Agata Jodłowska
Religia: 

Ks. mgr Artur Marta

mgr Marta Mlicka

Biblioteka:

mgr Bogumił Tutko

Administracja:

Pani Józefa Konieczny –sekretarka szkoły

Pracownicy obsługi:

Osoby sprzątające:

 Pani Teresa Janik

Pani Anna Gorczowska

 

Konserwator:

Pan Stanisław Kałuziński


Kucharka

Pani Zofia Franczyk


 

 

 

 

                        

Odwiedzin :