2018-08-21     Franciszka, Kazimiery, Ruty     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka    

Kadra:


Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Dyrektor szkoły:

   mgr  Maria Kałuzińska

Oddział przedszkolny:

mgr Bożena Bodziony

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Danuta Rams

mgr Maria Kałuzińska

mgr Renata Zagórowska-Skrzymowska

mgr Piotr Gał

Matematyka, informatyka:

mgr Agnieszka Chechelska

Przyroda, plastyka, muzyka: 

mgr Magdalena Stawiarska

Język polski:

mgr  Katarzyna Konieczny

Historia:  

Fizyka, chemia

Geografia

Doradztwo zawodowe

mgr Bogumił Tutko

mgr Sylwia Kotas

mgr Wiesława Pajor

mgr Danuta Cebula

Język angielski:

mgr Elżbieta Faron

mgr Katarzyna Olszowska 

Wychowanie fizyczne,
zajęcia techniczne:

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Piotr Gał

 

 mgr Agata Jodłowska

Religia: 

Ks. mgr Artur Marta

mgr Marta Mlicka

Biblioteka:

mgr Bogumił Tutko

Administracja:

Pani Józefa Konieczny –sekretarka szkoły

Pracownicy obsługi:

Osoby sprzątające:

 Pani Teresa Janik

Pani Anna Gorczowska

 

Konserwator:

Pan Stanisław Kałuziński

  

 

 

 

                        

Odwiedzin :