2020-08-10     Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill    

Zapisy dzieci do szkoły i oddziału przedszkolnego


  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrudzinie informuje, iż do 31 marca 2016 r. trwają zapisy dzieci do szkoły.

Zapisać należy:

  • dzieci urodzone w 2009 roku do klasy pierwszej oraz urodzone w 2010 roku do kontynuacji przygotowania w oddziale przedszkolnym lub na wniosek rodziców do rozpoczęcia nauki w klasie I.

Zaprasza się również dzieci urodzone w 2011 r., które będą mogły realizować przygotowanie w oddziale przedszkolnym.

 Należy ze sobą zabrać Akt urodzenia oraz PESEL dziecka.

Wyswietlen: 22256
Odwiedzin :